Events

הרצאה ודיון פתוח בעקבותיה: ד"ר אבי גרפינקל, סופר ומבקר תרבות בעיתון הארץ, ירצה על תפישתו החילונית של אחד מגדולי הסופרים בישראל
21/07/2022
על חילוניות והומניזם בזמן מאבק לאומי וחתירה לשלום. אשרף אל עג'רמי, שר לשעבר ברשות הפלסטינית
04/08/2022
כיצד מתמודדות החילוניות והדמוקרטיה עם תופעת המשיחיות הדתית. הרצאה ודיון עם עו"ד יאיר נהוראי, בוגר החינוך הציוני דתי שייצג את הפורום החילוני בבג"ץ חמץ בפסח
פג תוקף
דילוג לתוכן