עולמות התוכן: ערכים ותחומי פעילות

העגלה החילונית-הומניסטית אינה מלאה רק במדע, תרבות, אמנות ופילוסופיה. היא רוויה גם באמונות ובערכים פוזיטיביים ואוניברסליים, כמו החתירה לאמת, לשוויון ולחופש.

תרבות חילונית-הומניסטית היא מערכת ייצוג ערכית המושתתת על התפיסה כי האדם הוא הריבון ועומד במרכז המחשבה, היצירה והמוסר. חייו מתרחשים בעולם הזה, תוך אינטראקציה עם בני אדם אחרים, ללא תלות בכוח עליון המצפה ממנו להאמין באמונה מסוימת או לקיים פולחן מסוים, ובמנותק מקבלת סמכות של רשות דתית כלשהי הקובעת עבורו מה האמת ומה השקר, ומה מותר או אסור לעשות. ההומניזם מחויב לשמירה על כבודם, חירותם ועל מעמדם השוויוני של בני האדם – נשים וגברים, יהודים וערבים, חילונים ודתיים, סטרייטים ולהט”בים ועוד – ומאופיין בערך הגבוה שהוא נותן להגותו וליצירתו של האדם, בעיקר בתחומי האומנות והמדע.

התרבות החילונית-הומניסטית משותתת על מספר תפיסות וערכי יסוד:

רציונליות

 השימוש בכלים שכליים לחקר הקיום האנושי והטבע. החתירה לאמת על בסיס כלים ותיאוריות מדעיות באמצעותם ניתן לאושש או להפריך תפיסות קודמות ביחס למציאות.

ביקורתיות

הטלת ספק בתקפותן ובמהימנות של תיאוריות, קביעות גורפות והכללות על המציאות כל עוד אלה לא נבדקו והוכחו כנכונות.

אוניברסליות

הפתיחות לעולם הרחב, הכרה בשוויון בין בני אדם, והנכונות לתת מקום לכל תרבות המכירה בחירות המחשבה והיצירה של חבריה.

פלורליזם ודמוקרטיה

הכרה במגוון הדעות, האמונות והזכויות של בני האדם, ללא אפליה כלשהי מטעמי גזע, מין, אמונה דתית (או היעדרה) ונטייה מינית, וכיבוד השונות שלהם. 

הבית החילוני - המרכז ההומניסטי לתרבות וחברה - מתמקד בעולמות התוכן הבאים:

דילוג לתוכן